Optagelse


       Roskilde Marineforening

Som medlemmer af foreningens afdelinger kan efter bestyrelsens godkendelse optages uberygtede danske mænd og kvinder, der er eller har været tjenstegørende i Søværnet eller Marinehjemmeværnet og har afsluttet grunduddannelse, eller


mænd og kvinder, der er eller har været ansat i Handelsflåden eller som erhvervsfiskere og som har en søfartsrelateret uddannelse begrænset til skibsofficer, skibsassistent, skibskok eller erhvervsfisker, eller


mænd, der nærer interesse for Orlogs- eller Handelsflåden og dermed beslægtede erhverv, og som i øvrigt har nærmere tilknytning hertil.


Som synligt bevis på  medlemskabet modtager man Marineforeningens medlemsemblem.